Indice

Lèggi e ascolta l’antologia scritta e parlata

« voce precedente

Il vento e il sole: versione in latino di Nicola Terzaghi

voce successiva »

   

il v$nto e il S1le

 

Versione in latino

(di Nicola Terzaghi)

 

Olim inter se Aquilo et Sol uter fortior esset certabant,

0lim &nter S$ #kUilo Ht S0l 2ter f0rZLor $SSet ©ert#bant,

 

cum viatorem quendam paenula amictum procedentem

k2n viat0rej kU$ndam p$nula am&ktum pro©ed$ntej

 

conspexerunt; atque ipsorum fortiorem existimandum esse

konSpekS$runt; #tkUe ipS0run forZL0rem eg@iStim#ndum $SSe

 

consenserunt, qui efficeret ut viator ille paenulam deponeret.

konSenS$runt, kUi efferet ut vi-#tor &lle p$nulan dep0neret.

 

Aquilo autem vehemen­tissime furere coepit; sed, quo fortiores

#kUilo #uten ve-emen­t&SSime f2rere ©$pit; S$d, kU0 forZL0reS

 

flatus emittebat, eo artius viator se circumdabat paenula; tandem,

fl#tuS emitt$bat, $o #rZLu@ vi-#tor SH ©irk2ndabat p$nula; t#ndem,

 

viribus destitutus, propositum suum omisit. Tum Sol caelum

v&ribu@ deStit2tuS, prop0@itun S2-um om&@it. tun S0l ©$luj

 

clarissima luce illustravit; mox vero viator, calore victus,

klar&SSima le illuStr#vit; m0kS v$ro vi-#tor, kal0re v&ktuS,

 

paenulam exuit. Itaque Aquilo, quamvis invite, confessus est

p$nulam $g@uit. &takUe #kUilo, kU#nviS inv&te, konf$SSuS $St

 

Solem esse fortiorem.

S0lem $SSe forZL0rem.

   

DOP

Redatto in origine da
Bruno Migliorini
Carlo Tagliavini
Piero Fiorelli

 

Riveduto, aggiornato, accresciuto da
Piero Fiorelli
e Tommaso Francesco Bórri

 

Versione multimediale ideata e diretta da
Renato Parascandolo