Indice

Lèggi e ascolta l’antologia scritta e parlata

« voce precedente

Il vento e il sole: versione in polacco

voce successiva »

   

il v$nto e il S1le

 

Versione in polacco

 

Północny wiatr i słońce sprzeczali się raz, kto z nich jest

puUn0Znï vL#tr i SU0LnZe Spše©#li š’4 raS, kt0 @ n&K LeSt

 

silniejszy. Właśnie przechodził drogą jakiś człowiek owinięty w

š’iln’$išï. vU#š’n’e pšeK0J’iU dr0g6 L#kiš’ ©U0vLek ovin’4^ti f

 

ciepły płaszcz. Umówili się wobec tego, że ten z nich, który

©$pUï pU#š©. umuv&li š’4 v0beZ t$go, Xe t$n @ niK, kt2

 

pierwszy zmusi tego człowieka, aby zdiął z siebie okrycie, będzie

pL$ršï @m2š’i t$go ©UovL$ka, # @dL0U S š’$bLe okrï’e, b4^J’e

 

uważany za silniejszego. Północny wiatr zaczął odrazu dąć z

uvaX# @a š’iln’eiš$go. puUn0Znï vL#tr @#©oU odr#@u d6^© S

 

całej siły, ale im mocniej dął, tym więcej podróżny otulał się w

Z#Uei š’&Uï, #le im m0Zn’ei d0U, tïm vL4^Zei podr2Xnï ot2laU š’4 f

 

płaszcz. Wreszcie północny wiatr dał pokój. Wtedy słońce zaczęło

pU#š©. vr$š©’e puUn0Znï vL#tr daU p0kui. ft$ SU0LnZe @a©$Uo

 

przygrzewać i w chwilę później podróżny zdiął płaszcz. W ten

pšïgX$va©’ i f Kf&l4 p2X’n’ei podr2X @dL0U pU#š©. f t$n

 

sposób północny wiatr musiał przyznać, że słońce jest silniejsze

Sp0Sup puUn0Znï vL#tr m2š’aU pšï^@na©’, Xe SU0LnZe LeSt š’iln’$iše

 

od niego.

od n’$go.

   

DOP

Redatto in origine da
Bruno Migliorini
Carlo Tagliavini
Piero Fiorelli

 

Riveduto, aggiornato, accresciuto da
Piero Fiorelli
e Tommaso Francesco Bórri

 

Versione multimediale ideata e diretta da
Renato Parascandolo